De praktijk

Zoals de naam al aangeeft is PIPH gevestigd in Hank. Daarnaast hebben wij ook een praktijkdag in Tandheelkundig Centrum De Beiaard in Oosterhout. Bij PIPH werken 11 medewerkers aan uw mondgezondheid. Daarnaast werken wij nauw samen met een aantal zorgaanbieders in de regio.

 


Missie

De zorgvisie van PIPH is het optimaal behandelen van patiënten met parodontale ontstekingen en van patiënten met esthetische en/of functionele problemen door het ontbreken van één of meer natuurlijke gebitselementen met behulp van implantaten.
Door het op de hoogte zijn en blijven van de nieuwste wetenschappelijke en klinische inzichten, technieken en methoden m.b.t. het diagnosticeren en behandelen van parodontale ontstekingen en het plaatsen van implantaten wordt kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg verleend. 

 

Tandartsen, mondhygiënisten en andere zorgaanbieders met wie wij samenwerken staan wij met raad en daad terzijde daar waar het gaat om de gezamenlijke tandheelkundige zorgverlening aan patiënten.

 

Daarnaast is PIPH een opleidingspraktijk voor tandartsen die verbonden zijn aan het Post-Graduate Programme in Reconstructive Dentistry van het UMC St. Radboud in Nijmegen en een erkend leerbedrijf voor laatste jaars stagiaires van de HBO opleiding Mondzorgkunde.

 

Bij PIPH zijn de volgende registraties en erkenningen van toepassing:

  • Parodontoloog NVvP
  • Parodontoloog EFP
  • Implantoloog NVOI
  • BIG-registratie
  • Kwaliteitsregister Tandartsen