Erkend Parodontoloog NVvP

Een parodontoloog is een tandarts die na het voltooien van de studie tandheelkunde een post-academische opleiding in de parodontologie heeft afgerond. Dit is een 3-jarige full-time opleiding aan de universiteit en moet in overeenstemming zijn met de eisen van de Europese Federatie van Parodontologie en de Europese regelgeving (Directive 2005/36/EC).

 

De parodontoloog is gespecialiseerd in de preventie, diagnose en behandeling van parodontale aandoeningen en ziekten en in het voorbereiden van de weefsels voor implantaatplaatsing en het chirurgisch plaatsen van implantaten. Onderhoud, functie en esthetiek van de ondersteunende en omvattende weefsels van gebitselementen of implantaten behoort ook tot het werkveld.

In Nederland kan iedere tandarts zich in principe parodontoloog noemen. Alleen de tandartsen die bovengenoemde driejarige opleiding en de visitaties met goed gevolg hebben doorlopen mogen de toevoeging “erkend door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie” hieraan toevoegen. De kwalificatie Parodontoloog (NVvP) is beschermd

De parodontologen NVvP zijn BIG geregisteerd, ingeschreven in het KRT (kwaliteitsregister tandartsen) en worden elke 5 jaar gevisiteerd in de praktijk en beoordeeld op o.a. de klinische behandelingen, de scholing en de praktijkorganisatie (waaronder steriliteit en hygiëne). 
Tevens worden zij jaarlijks beoordeeld of zij voldoen aan de herregistratie-eisen m.b.t. de gevolgde en gegeven scholing, de aantallen uitgevoerde verrichtingen en de praktijk organisatie.