Alles over parodontologie

Uw gebit heeft houvast nodig. Het kaakbot, met daarop het tandvlees, vormt dit houvast. Ontstekingen aan het tandvlees kunnen het kaakbot aantasten. Tanden en kiezen komen dan los te staan en kunnen op den duur zelfs uitvallen. Om dit te voorkomen, screenen tandartsen en mondhygiënisten uw gebit jaarlijks op tandvleesproblemen volgens een index (DPSI-index).

 

Tandvleesproblemen? Raadpleeg eerst uw tandarts of mondhygiënist!

De belangrijkste oorzaak van ontstoken tandvlees is tandplak. Een ontsteking aan de rand van het tandvlees heet gingivitis. Als de ontsteking zich uitbreidt naar het kaakbot is er sprake van parodontitis. Parodontitis kan al lange tijd aanwezig zijn, zonder dat u het opmerkt. Daarom moet u alert zijn als u last heeft van bloedend of pijnlijk tandvlees bij het tandenpoetsen.
U moet ook gewaarschuwd zijn als het tandvlees zich terugtrekt, de stand van de tanden
verandert, tanden of kiezen los komen te staan of wanneer u hinder heeft van een vieze smaak of slechte adem.

 

Bespreek uw klachten altijd eerst met uw tandarts of mondhygiënist. Om uw tandvlees-problemen op te sporen en te behandelen kan uw tandarts u verwijzen naar PIPH. Het kan ook zijn dat uw tandarts u verwijst naar PIPH zónder dat u last heeft van bovengenoemde verschijnselen.

 

Behandelplan

PIPH werkt volgens een vast protocol, het zogenaamde paroprotocol dat tevens is erkend door de Nederlandse Zorgautoriteit, het Verbond van Verzekeraars en de beroepsverenigingen NMT en ANT.
Het bestaat uit een stapsgewijze aanpak. Na het eerste consult start in de meeste gevallen een parodontologische behandeling met een grondige schoonmaak van uw gebit om het bacteriële effect te verminderen. We noemen dit een initiële parodontale behandeling, ofwel een niet-chirurgische behandeling.

 

Na zes weken vindt er een tussencontrole plaats en na drie maanden komt u terug voor een herbeoordeling. De parodontoloog bekijkt dan het resultaat van de behandeling.
Afhankelijk van de behandeluitkomst wordt een vervolgbehandelplan óf nazorgplan opgesteld.

 

Een vervolgbehandeling bestaat vaak uit een chirurgische behandeling van de restproblemen.
Het nazorgplan is een onderhoudsbehandeling om te voorkomen dat er een nieuwe ontsteking ontstaat. U speelt daarbij zelf een belangrijke rol; namelijk door aandacht te besteden aan uw mondhygiëne. Vanzelfsprekend krijgt u tips en instructie over de methodes hoe u uw gebit het beste kunt reinigen.

Adres & Locatie

Parodontologie en Implantologie Praktijk Hank
Kerkstraat 16
4273 CB Hank

 


Telefoon + 31(0)162-406381
Fax + 31(0) 162-406384
E-mail info@piph.nl


PIPH ligt op de grens van Noord-Brabant en Zuid-Holland. Door de directe aansluiting van Hank op de A27 is PIPH vanuit verschillende richtingen goed bereikbaar. Voor de deur is volop gratis parkeergelegenheid.